Home

Uitgelicht

Welkom bij Meer dan Medisch

De cursus ‘Meer dan Medisch, leiderschapslessen voor revalidatieartsen’ is ontwikkeld door Arnold Jongenburger (ALJConsult), Marieke Paping (Rijndam Revalidatie) en Steven Berdenis van Berlekom (De Hoogstraat Revalidatie) en reikt revalidatieartsen instrumenten en vaardigheden aan om hun rol als leider van het team invulling te geven.

De opzet van de training is zo dat de theoretische modellen direct vertaald en toegepast kunnen worden naar de eigen organisatie en de dagelijkse praktijk. Er is veel tijd ingeruimd voor het bespreken van de casuïstiek van de deelnemers.

Net als ieder jaar is ook in 2019 de gehele cursus geëvalueerd en waar mogelijk verder verbeterd. We zijn blij dat Jan Willem Meijer (De Hoogstraat Revalidatie) de plaats van Steven Berdenis van Berlekom heeft overgenomen en dat Inez van der Ham (Rijndam Revalidatie) aan het voorbereidende team is toegevoegd.