Erkenning

ALJConsult Is door het CRKBO geregistreerd als onderwijsinstelling. Daarmee kan ALJConsult deze scholing BTW vrij aanbieden.