De cursus

Leiderschap

De revalidatiearts is medisch verantwoordelijk voor de inhoud van het revalidatieprogramma, en daarmee is hij/zij ook verantwoordelijk voor de goede afstemming tussen de disciplines. Vanuit deze medisch inhoudelijke verantwoordelijkheid ontwikkelt de revalidatiearts een opvatting over revalidatie en de wijze waarop de organisatie en het team zich moeten ontwikkelen. Het vertalen van deze opvatting naar de praktijk, het verkrijgen van draagvlak voor deze opvatting en het leidinggeven aan veranderingen, vraagt leiderschap.

Komt u onderstaande situaties ook tegen?
Download hier de folder

 • Het team verlangt van u duidelijke richting terwijl u vindt dat de teamleden meer eigen inbreng zouden moeten hebben
 • Het tijdig schrijven en lezen van de teamrapportage is een terugkerend item. Het lijkt wel of u de enige bent die waarde hecht aan de rapportage van de diverse disciplines
 • Er wordt naast uw werk in de patiëntenzorg veel van u gevraagd in de medische staf, de diverse commissies en projectgroepen. Het is lastig om dit allemaal te combineren
 • De revalidant wordt nadrukkelijk uitgenodigd om te participeren in zijn behandeling, maar toch lijkt dit vaak onvoldoende te gebeuren
 • Ketenzorg en samenwerking met andere partners staan hoog in het vaandel, maar lijkt uitsluitend door de dokters ingevuld te worden.

Op welke wijze gaat u om met uw diverse rollen en hoe neemt u de leiding in het team? 

Succesfactoren voor teams zijn:

 • Een gezamenlijk ambitie (visie en doelstelling) ;
 • Een sterke resultaatsgerichtheid (individueel en collectief);
 • Duidelijkheid over de gekozen werkwijze (zo doen we dat hier);
 • Open communicatie en het aanspreken van elkaar;
 • Een evenwichtige samenstelling van het team (de mensen en rollen);
 • Onderlinge betrokkenheid en binding.

Hoe scoort uw team op bovenstaande succesfactoren? Welke diagnostische instrumenten kunnen helpen om het team functioneren te beoordelen? Hoe vindt u de balans tussen sturen en ruimte geven voor eigen initiatief? Heeft u voldoende vaardigheden om het team te richten en bij te sturen?

De inhoud van de cursus

De training “Meer dan Medisch” reikt revalidatie- artsen instrumenten en vaardigheden aan om hun rol als leider van het team invulling te geven. De opzet van de training is zo dat de theoretische modellen direct vertaald en toegepast kunnen worden in de dagelijkse praktijk. Er is veel tijd ingeruimd voor het bespreken van eigen casuïstiek van de deelnemers. De onderwerpen die tijdens de cursus aan de orde komen zijn:

 • De rol van de revalidatiearts in het ontwikkelen van (medisch) beleid en als leider van het team.
 • Visie en strategie: Hoe richt ik mijn team in zijn omgeving?
 • Invloed van cliënten, richtlijnen, zorgverzekeraars, etc. op de revalidatie?
 • Wanneer is mijn team een topteam?
 • Leidinggeven aan professionals en professionele teams.
 • Teamcommunicatie.
 • Verandermanagement. Welke stijlen hanteer ik? Van plan naar actie!

 Kosten:

De kosten voor deelname bedragen € 3.450- (incl. BTW.) en kunnen in twee termijnen van € 1.725,- worden voldaan (1 termijn per kalenderjaar). Hierbij zijn de studiematerialen, verblijfs- en overnachtingskosten inbegrepen.